บริษัท เค สมาร์ท ออดิตติ้ง จำกัด (KSMART)

K Smart Auditing Co., Ltd.

"บริการด้วยใจ ภายใต้มาตรฐานสากล ราคาคนไทย”

ตรวจสอบบัญชีสีลม ตรวจสอบบัญชีกรุงเทพ รับทำบัญชีสุขุมวิท ตรวจสอบบัญชีพระราม 3

081-628-5415 malineek81

ตรวจสอบบัญชีกรุงเทพ , ตรวจสอบบัญชีสีลม , ตรวจสอบบัญชีพระราม3

PROFESSIONAL FEE

การให้บริการ จะผันแปรตามโจทย์ของลูกค้า โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของลูกค้า
 2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และ ปัจจัยอุปสรรคและความพร้อมของลูกค้า
 3. เสนอการบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละราย (Customize on Customer)
 4. ให้บริการแบบ มาตรฐานสากล ราคาคนไทย มีดุลยภาพทั้ง 2 ฝ่าย(Optimize Value)
 5. ยินดีเป็นที่ปรึกษา เมื่อเกิดปัญหาในงาน “ถามก่อนทำผิด ดีกว่าผิดแล้วตามแก้ไข”

อัตราค่าบริการ พิจารณาจาก

 • จำนวนเอกสาร รายการบัญชี
 • ความซับซ้อนของกิจการ
 • ระบบโปรแกรมบัญชีของกิจการ
 • ความเข้าใจของผู้ประสานงาน
 • ความถี่ของการสรุปรายงาน
 • ประเภทรายงานที่ฝ่ายบริหารต้องการ
 • ระยะทาง โดยทีมงานพร้อมให้บริการทุกพื้นที่ทั่วไทย อาทิ ตรวจสอบบัญชีสีลม รับทำบัญชีสุขุมวิท ตรวจสอบบัญชีกรุงเทพ ตรวจสอบบัญชีพระราม 3

ทั้งนี้ ยอดขาย-กำไร ขาดทุนของกิจการ ไม่มีผลต่อการคำนวณค่าบริการ

สอบถามหรือนัดหมายเพื่อวิเคราะห์ปัญหางานเบื้องต้น ได้ที่

EMAIL : ksmartaudit@gmail.com

ผู้สอบบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, สอบบัญชี, รับตรวจสอบบัญชี, บริการตรวจสอบบัญชี, ตรวจสอบบัญชีปทุมวัน, ตรวจสอบบัญชีสยาม, ตรวจสอบบัญชีสาทร, ตรวจสอบบัญชีสีลม, ตรวจสอบบัญชีสุขุมวิท, รับทำบัญชีสุขุมวิท, ตรวจสอบบัญชีพระราม 3, ตรวจสอบบัญชีรัชดา, ตรวจสอบบัญชีกรุงเทพ, ตรวจสอบรายงานงบการเงิน, External Audit, แสดงความเห็นในงบการเงิน, ตรวจรับรองงบ, ตรวจสอบรับรองงบ, Auditing, Audit service, ตรวจสอบระบบ, ตรวจสอบการควบคุมภายใน, Internal Audit, ตรวจสอบเฉพาะเรื่อง, Special Audit, รับทำบัญชี, ที่ปรึกษาบัญชี, ที่ปรึกษาด้านบริหาร, ยื่นภาษี, Tax Planning,ให้คำปรึกษาด้านภาษี, ให้คำปรึกษาด้านบัญชี, ตรวจสอบงบการเงิน, สำนักงานสอบบัญชี