บริษัท เค สมาร์ท ออดิตติ้ง จำกัด (KSMART)

K Smart Auditing Co., Ltd.

"บริการด้วยใจ ภายใต้มาตรฐานสากล ราคาคนไทย”

ตรวจสอบบัญชีสีลม ตรวจสอบบัญชีกรุงเทพ รับทำบัญชีสุขุมวิท ตรวจสอบบัญชีพระราม3

081-628-5415 malineek81

ตรวจสอบบัญชีกรุงเทพ , ตรวจสอบบัญชีสีลม , ตรวจสอบบัญชีพระราม3

SERVICE

บริการตรวจสอบครบวงจร (Audit Service)

 • การตรวจสอบรายงานงบการเงิน (External Audit) เพื่อผู้สอบบัญชีลงนามแสดงความเห็นในความเชื่อมั่นในการงบการเงินประจำปี
 • การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน(Internal Audit) เพื่อป้องกันความเสี่ยงและลดการทุจริต
 • การตรวจสอบเฉพาะเรื่อง (Special Audit) เพื่อมุ่งเน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเฉพาะที่กิจการต้องการตรวจ
 • ความถี่ในการตรวจขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของลูกค้า อาทิ ตรวจรายเดือน, รายไตรมาส, ตรวจทุก 6 เดือน หรือ รายปี เป็นต้น
 • โดยการตรวจสอบ ณ ที่ทำการลูกค้า (On Site) , ตรวจสอบผ่านระบบ (Online System , On Cloud) หรือ ตรวจ ณ ที่ทำการ KSMART

ทีมงานพร้อมให้บริการทุกพื้นที่ทั่วไทย อาทิ ตรวจสอบบัญชีสีลม รับทำบัญชีสุขุมวิท ตรวจสอบบัญชีกรุงเทพ ตรวจสอบบัญชีพระราม 3 ฯลฯ

รับทำบัญชี ภาษีอากร ครบวงจร(Accounting and Tax Service)

(ดำเนินงานงานโดย บริษัท เอ็มวิซ แอคเคาน์ติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (MWIZ))

 • รับทำบัญชีรายเดือน รายไตรมาส รายปี
 • รับทำบัญชีภาษาไทยและอังกฤษ
 • รับทำ นำส่งภาษี แบบครบวงจร ทั้งแบบรายเดือนและรายปี
 • การสอบทานบัญชี ปิดงบการเงิน (กรณีลูกค้าบันทึกข้อมูลเอง)
 • เป็นตัวแทนบริษัทประสานและชี้แจงข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ อาทิ การตรวจสอบของสรรพากร , การขอคืนภาษี , การแจ้งข้อมูลต่อประกันสังคม เป็นต้น
  • ขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • การตรวจสภาพกิจการ
  • การจัดทำแบบ ภาษีนิติบุคคลประจำปี (ภงด.50) นำส่งสรรพากร

ทีมงานพร้อมให้บริการทุกพื้นที่ทั่วไทย อาทิ ตรวจสอบบัญชีสีลม รับทำบัญชีสุขุมวิท ตรวจสอบบัญชีกรุงเทพ ตรวจสอบบัญชีพระราม 3 ฯลฯ

บริการอื่น ๆ (Other Service)

 • การให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษีอากรและการบริหาร
 • การจัดทำเอกสารต่าง ๆ และนำส่งงบการเงินผ่าน E-Filing ตามกฎหมาย
 • การจัดทำแบบ ภาษีนิติบุคคลประจำปี (ภงด.50) นำส่งสรรพากร

สอบถามหรือนัดหมายเพื่อวิเคราะห์ปัญหางานเบื้องต้น ได้ที่

EMAIL : ksmartaudit@gmail.com

ผู้สอบบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, สอบบัญชี, รับตรวจสอบบัญชี, บริการตรวจสอบบัญชี, ตรวจสอบบัญชีปทุมวัน, ตรวจสอบบัญชีสยาม, ตรวจสอบบัญชีสาทร, ตรวจสอบบัญชีสีลม, ตรวจสอบบัญชีสุขุมวิท, รับทำบัญชีสุขุมวิท, ตรวจสอบบัญชีพระราม 3, ตรวจสอบบัญชีรัชดา, ตรวจสอบบัญชีกรุงเทพ, ตรวจสอบรายงานงบการเงิน, External Audit, แสดงความเห็นในงบการเงิน, ตรวจรับรองงบ, ตรวจสอบรับรองงบ, Auditing, Audit service, ตรวจสอบระบบ, ตรวจสอบการควบคุมภายใน, Internal Audit, ตรวจสอบเฉพาะเรื่อง, Special Audit, รับทำบัญชี, ที่ปรึกษาบัญชี, ที่ปรึกษาด้านบริหาร, ยื่นภาษี, Tax Planning,ให้คำปรึกษาด้านภาษี, ให้คำปรึกษาด้านบัญชี, ตรวจสอบงบการเงิน, สำนักงานสอบบัญชี